DATE LOCATION VENUE

PRIOR TOUR DATES

2010:  
Aug. 6 St. Thomas, USVI Jumbies Joint w/ Toussaint
Aug. 7 St. John, USVI Larry's Landing w/ Toussaint
Aug. 11 Santa Cruz, CA Moe's Alley w/ Toussaint
Aug. 12 San Francisco Rockit Room w/ Toussaint
Aug. 13 Caspar, CA The Caspar Inn w/ Toussaint
Aug. 14 Marcola, OR NorthWestReggaeFest
Aug. 15 Seattle, WA Nectar's w/ Toussaint
Aug. 17 Spokane, WA Stage 54 w/ Toussaint
Aug. 18 Bellingham, WA Majestic w/ Toussaint
Aug. 19 Portland, OR Zulu Nation House w/ Toussaint
Aug. 20 Arcadida, CA TBA w/ Toussaint
Aug. 21 Ashland, OR TBA w/ Toussaint
Aug. 23 Arcata, CA Jambalaya w/ Toussaint
Aug. 24 Nevada City, CA Coopers w/ Toussaint
Aug. 25 Sebastapol, CA Hopmonk Tavern w/ Toussaint
Aug. 26 Berkeley, CA Ashkenaz w/ Toussaint
2008:  
Aug. 9 Mendocino, CA Caspar Inn
2007:  
Nov. 10 St. Croix, USVI Tempo Turns Two
Nov. 14 Eureka, CA Indigo Nightclub
Nov. 24 St. Croix, USVI Club 54